Reziliere Poliță RCA online – acte necesare și pașii

Autor: EVmarket Romania
Programarea online revisal omniasig Reziliere Poliță RCA online concediu medical, deschide cont bancar online,

Dacă tocmai ați înstrăinat / vândut mașina și aveți un contract de vânzare cumpărare ștampilat de organele fiscale, fapt care atestă că mașina a fost vândută și în același timp radiată din evidențele fiscale, puteți cere online o restituire / reziliere poliță RCA pe site-ul companiei de asigurare.

Situații în care puteți face o reziliere Poliță RCA / Restituire primă RCA

1. Încetarea / desființarea contractului RCA

În conformitate cu prevederile Legii 132/2017 (Legea RCA), art. 7 și art. 8 alin. (1) și alin. (2):

 • Art. 7. Contractul RCA încetează:

a) la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoțită de documente justificative;

b) la data la care vehiculul este radiat din circulație;

c) la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.

Valabilitate polițe Euroins după faliment

 • Art. 8. (1) Contractul RCA se desființează de drept dacă:

a) riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naște obligația asiguratorului RCA;

b) producerea riscului asigurat a de venit imposibilă după nașterea obligației asiguratorului RCA.

V-ar putea interesa și:

2. Rezilierea Contractului RCA

În conformitate cu prevederile Legii 132/2017 (Legea RCA), art. 8 alin. (3):

 • Art. 8.: (3) Asiguratul are obligația de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alți asigurători RCA și poate opta pentru menținerea în vigoare a unui singur contract RCA. Dreptul de opțiune se exercită o singură dată pe perioada unui an calendaristic și poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat.

3. Denunțarea unui contract RCA de către Asigurat

În conformitate cu prevederile Legii 132/2017 (Legea RCA), art. 5 alin. (9) și (10)

 • Art.5.: (9) În situația în care informațiile furnizate de asigurat nu sunt reale la momentul încheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculată și modificată de asigurătorul RCA după notificarea prealabilă a asiguratului.

(10) În cazul prevăzut la alin. (9), dacă asiguratul nu își exprimă acordul cu privire la modificarea condițiilor contractuale, acesta poate denunța contractul RCA în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.

Pașii pentru denunțare poliță asigurare Euroins:

 1. Primul pas este să transmiteți o solicitare de denunțare / reziliere (restituire primă) la Euroins pe e-mail la adresa [email protected]. Email-ul prin care solicitați rezilierea contractului de asigurare trebuie să conțină:
  -Serie și Număr poliță
  -Copie CI/BI a asiguratului PF sau împuternicire în cazul asiguraților PJ. La titlu e-mail: denunțare poliță cu numărul xxx, iar la subiect e-mail: Datele personale ale asiguratului, urmat de textul solicit denunțarea poliței confirm condițiilor legale în vigoare. Aceste denunțări se fac doar de către asigurați. Atașați și o copie CI.
 2. Veți primi un răspuns de la Euroins, probabil în câteva zile, în care se specifică suma pe care trebuie să o treceți pe formularul pe care îl trimiteți către FGA.
 3. Formularul FGA (Anexa 9 – Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă), completat cu suma specificată de Euroins pe e-mail, îl transmiteți la adresa [email protected], împreună cu o copie CI, copie Poliță RCA, dovada plății poliței RCA, dovada denunțării trimisă către Euroins (captură de ecran cu e-mail-ul trimis către Euroins).
 4. Puteți completa formularul FGA ONLINE:  Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă (Anexa 9).

Solicitarea de denunțare trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 • Împuternicire / Procură, dacă este cazul;
 • Copie act identitate;
 • Copie poliță de asigurare;
 • Copie dovada plății primelor de asigurare, în cazul plății primelor în rate;
 • Dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată / transmisă la asigurător;

Cei care NU vor primi confirmarea primirii cererii de la Euroins trebuie să facă dovada denunțării la FGA cu e-mail-ul trimis către Euroins.

Acte necesare reziliere Poliță RCA online

Solicitarea de restituire a diferenței de primă în cazul înstrăinării vehiculului asigurat se adresează societății de asigurare cu care s-a încheiat contractul de asigurare RCA.

 1. Cerere de reziliere și restituire primă
 2. Copie poliță de asigurare
 3. Chitanță/factură pentru achitarea primei de asigurare (original)
 4. Dovada înstrăinării/radierii
 5. Document bancar care atestă codul IBAN aparținând Asiguratului (extras de cont)
 6. Copie act de identitate (în cazul persoanelor fizice)
 7. Delegație în cazul în care solicitantul reprezintă o persoană juridică

ATENȚIE: Nu înstrăinați mașina cu o copie RCA întrucât cel care a cumpărat-o dacă va face un accident va folosi polița și veți pierde din Clasa Bonus Malus (la fiecare poliță încheiată primiți încă o clasă bonus malus care vă oferă o reducere la următoarea poliță RCA).

V-ar putea interesa și:

Dacă ați folosit polița RCA pentru un accident nu solicitați restituirea acesteia întrucât ulterior compania de asigurări vă va solicita să plătiți dauna decontată de aceasta.

Urmărește-ne pe Google NewsFacebookTwitter șLinkedIn

Știri similare