SRL, PFA, SRL-D, SNC, SA. Ce firmă ar trebui să îți înființezi

Autor: EVmarket Romania
A+A-
Reset
acte auto vehicul transcriere rca Anaf Declarația unică SRL cazierul fiscal stergere din biroul de credit city insurance, Contract vânzare cumpărare auto, valabilitate polite euroins, refinantare credit, stare D 112 ANAF

Atunci când vă înființați o firmă trebuie să știți că forma juridică, SRL (societate cu răspundere limitată), SRL-D (societatea cu răspundere limitată -debutant), PFA (Persoana Fizică Autorizată), SA (societate pe acțiuni) sau SNC (societate în nume colectiv), se alege în funcție de domeniul de activitate pe care urmează să îl aveți și de numărul de parteneri. Iată mai jos ce avantaje și dezavantaje aduce înființarea unei astfel de societăți.

SRL microîntreprindere este cea mai bună variantă în 2024 pentru un start-up întrucât taxele sunt mai mici.

SRL, SRL-D, PFA

Societatea cu răspundere limitată (SRL) și societatea cu răspundere limitată -debutant (SRL-D) sunt cele mai des înființate tipuri de firmă din România. Un SRL poate fi atât plătitor de TVA, cât și neplătitor de TVA.

Un SRL poate avea de la înființare în obiectul de activitate (în actul constitutiv) toate codurile CAEN, în timp ce un SRL-D este limitat la 5 grupe de coduri CAEN.

Un SRL-D, după 3 ani, trebuie să devină obligatoriu un SRL, ceea ce aduce niște costuri, așa că ieși mai scump decât dacă ai fi avut SRL de la început. Singurul avantaj al unui SRL-D față de un SRL este scutirea de la plata CAS-ului (pensiei) pentru până la 4 angajați.

Un PFA este mai inflexibil decât un SRL pentru că poți desfășura doar activități pentru care ai diplomă de calificare. Afacerea poate fi demarată doar în anumite domenii de activitate. Un PFA nu poate obține la fel de multe fonduri nerambursabile europene sau naționale.

Ce taxe și impozite plătești pentru SRL și PFA

Taxe și impozite SRL

În 2024, mai multe firme vor fi obligate să treacă din categoria de microîntreprindere (impozitul pe venit / impozit micro) la cea de impozit pe profit.

Condiții ca o firmă sa rămână microîntreprindere adică la impozitul pe venit în 2024

 • veniturile realizate să fie sub 500.000 de euro,
 • cel puțin un angajat cu normă întreagă,
 • 80% din venituri trebuie să fie din alte activități decât cele din consultanță,
 • au asociați/acționari care dețin peste 25% la cel mult 3 firme micro.

Începând cu 1 ianuarie 2023, orice firmă care vrea să rămână microîntreprindere trebuie să aibă minim 1 angajat cu normă întreagă. Dacă contractul de muncă se suspendă pentru mai mult de 30 de zile, atunci firma va fi reîncadrată ca plătitoare de impozit pe profit.

Plafonul de 500.000 de euro pentru încadrarea la microîntreprindere va fi calculat în funcție de veniturile obținute în anul 2023.

Cotele de impozitare ale microîntreprinderii de la 1 ianuarie 2024

De la 1 ianuarie 2024 rămâne doar cota de impozitare de 1%, însă cu condiția de a avea cel puțin un salariat. Altfel, firma trece la firme obligate să plătească impozit pe profit de 16% începând cu trimestrul în care au fost depășite aceste limite.

Cota impozitului pe dividende (atunci când vrei să scoți bani cash din firmă fără facturi) este de 8% în 2024. Dividendul reprezintă o parte din profitul net.

Angajatul unui SRL va plăti din salariul brut circa 42% către stat sub formă de taxe și impozite.

Contribuțiile sociale de 45% datorate de angajat sunt compuse din: Asigurări Sociale (CAS/contribuția la pensie) – 25%, Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) – 10%, Impozit pe venit – 10%.

Taxele datorate de firme SRL sunt:

 1. SRL microîntreprindere (1 angajat si venituri sub 500.000 euro)1% impozit pe venit, taxe salariale, 8% impozit pe dividende (pentru cei care retrag bani din firma).
 2. SRL impozit pe profit (zero angajați sau venituri peste 500.000 euro): 16% impozit pe profit, 8% impozit pe dividende, (pentru cei care retrag bani din firma).

Taxe și impozite PFA (activități independente)

 1. PFA impozitat în sistem real (se plătește impozit pe venit)
 2. PFA impozitat la norma de venit (firme cu încasări sub 25.000 euro)

Toate PFA-urile impozitate la normă de venit care depășesc 25.000 euro vor fi impozitate în sistem real începând cu 1 ianuarie 2024 și vor plăti impozit pe venit.

Un PFA poate fi mai rentabil decât un SRL (microîntreprindere) dacă are venituri sub 30.000 lei /6.000 euro pe an. Dacă aveți încasări mai mari veți plăti și CASS (10%).

Contribuții sociale PFA în sistem real și la normă de venit:

 • Dacă venitul net este între 6 și 12 salarii minime brute pe țară, CASS 1.800 lei, nu se plătește CAS.
 • Dacă venitul net este între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară, CASS = 3.600 lei, CAS = 9.000 lei.
 • în cazul veniturilor peste 24 de salarii minime brute pe țară, CASS = 7.200 lei, CAS = 18.000 lei.

V-ar putea interesa și:

SA, SNC

SA sau societate pe acțiuni este una dintre cele mai complexe tipuri de firmă. Spre deosebire de SRL, poate fi înființată cu minim 90.000 lei capital social. Capitalul social se împarte în acțiuni iar societatea poate avea oricâți acționari dar nu mai puțin de doi. Aceasta poate fi listată și la bursă.

SNC sau societate în nume colectiv este o societate familială, iar alteori este uzuală în cadrul unei anumite profesiuni.

V-ar putea interesa și:

Acte necesare înființare SRL la registrul comerțului

Operaţiuni prealabile

 • Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi rezervare emblemă (dupa caz) – formular.

Înregistrare

 • Cererea de înregistrare (original) – formular;
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină  – noreferrer noopener nofollow;
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
 • Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei și, după caz, a emblemei;
 • Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Actul constitutiv (original) –  (Modele acte constitutive: SRL asociat unic, SRL mai mulți asociați, comandită simplă, nume colectiv);

Se elimină capitalul social minim pentru SRL-uri

 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
 • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii), cu excepția societăților cu răspundere limitată;
 • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie certificată de parte);
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);
 • După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
 • Informaţiile din cazierul fiscal al asociaţilor, acţionarilor, membrilor şi reprezentanţilor legali sau desemnaţi, care au obligaţia prezentării certificatului de cazier fiscal (original);

În ce constă un buget de venituri si cheltuieli pentru o firmă

 • Dacă este cazul:
  • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată) ;
  • avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular – tip – original);
  • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);
  • dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată);
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);
 • Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice; formular – tipmodel orientativ declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată)GHID de completare „Declarație privind beneficiarii reali”;
 • Dovezile privind plata tarifului legal:

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Urmărește-ne pe Google NewsFacebookTwitter șLinkedIn

# srl ce inseamna # ce este srl # despre srl # infiintare firma # infiintare srl # acte necesare infiintare srl

Știri similare