Permise auto emise de 59 țări se preschimbă fără examen

Autor: EVmarket Romania
sedii permise auto cetateni straini Codul rutier uk permis suspendat permise de conducere permisele de conducere

Permise auto emise în 59 de țări pot fi preschimbate fară susținerea examenului auto în România, printre care și Marea Britanie, chiar dacă nu mai face parte din UE.

Marea Britanie a fost inclusă luna aceasta pe lista statelor ale căror permise auto pot fi preschimbare în România fără examen. Decizia a fost luată prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, publicat pe 3 septembrie în Monitorul Oficial.

Iată care sunt cele mai noi state incluse în lista MAI:

 • Marea Britanie
 • Republica Cap Verde
 • Irak
 • Myanmar
 • Nigeria
 • Arabia Saudită
 • Palestina
 • Thailanda
 • Honduras
 • Liechtenstein
 • Oman

Preschimbare permise auto străine cu permise de conducere româneşti

Pentru preschimbarea permisului de conducere, solicitantul va trebui să depună personal, la serviciul public comunitar pe a cărui rază de competenţă teritorială are domiciliul sau reşedinţa, dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie să conţină următoarele documente:

a) permisul de conducere național eliberat de autorităţile statelor prevăzute în Anexele nr. 1-3, în original; (în cazul în care permisul de conducere a fost eliberat de către autorităţile statelor prevăzute în Anexele 2-3, se depune şi traducerea legalizată în limba română a acestuia) sau documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute în Anexa 1 (în cazul în care acest document nu este întocmit în limba română, se depune şi traducerea legalizată în limba română a acestuia);

b) documentul de identitate (original și copie) – pentru cetăţenii români sau documentul care atestă, la momentul solicitării, dreptul de rezidenţă legală pe teritoriul României (original și copie) – pentru cetăţenii statelor membre, precum şi pentru membrii de familie ai acestora, care nu sunt cetăţeni ai statelor respective sau documentul care atestă la momentul solicitării, dreptul de şedere legală pe teritoriul României (original și copie) – pentru străini;

*După primirea şi verificarea dosarului de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului documentul de identitate.

V-ar putea interesa și:

c) cererea tip, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 4, completată lizibil, cu majuscule, precum şi semnătura;

d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 89 lei (poate fi achitată prin virament sau prin mijloace de plată on-line în contul menționat pe site-ul institutiei prefectului).

e) În cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de preschimbare a permisului de conducere trebuie să conţină şi documentul emis de o unitate de asistenţă medicală autorizată (fișă medicală) din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare. Lista unităţilor medicale autorizate este disponibilă pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

În situaţia în care permisul de conducere a fost depus în original, solicitantului i se eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie, cu valabilitate de cel mult 30 de zile, fără a fi depăşită perioada de valabilitate a permisului de conducere, iar pentru celelalte situaţii, dovada se emite fără drept de circulaţie.

Permisul de conducere românesc se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului, timp în care se fac verificări privind autenticitatea şi valabilitatea permisului de conducere străin la autorităţile emitente. Acest termen poate fi depăşit în funcţie de răspunsul autorităţii străine.

Cabinete medicale care eliberează fișa medicală permise auto

Nu pot fi preschimbate, cu documente similare româneşti, chiar dacă au fost eliberate de autorităţile statelor prevăzute în Anexele 1-3, următoarele categorii de documente:

 •  permisele de conducere internaționale;
 • permisele de conducere pierdute sau furate ori a căror valabilitate a expirat, cu excepția celor eliberate de autoritățile statelor membre;
 •  permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricții care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendări ori retrageri într-un alt stat;
 •  permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducător;
 •  permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească ramasă definitivă pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art.24 alin.6 din O.U.G. 195/2002, cu excepția cazurilor în care a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art.116 alin.(1) din același act normativ.
 • Preschimbarea permisului de conducere eliberat de autorităţile statelor cuprinse în anexa nr. 2 şi anexa nr. 3, precum şi orice reînnoire sau înlocuire se înregistrează pe permisul de conducere românesc eliberat, prin înscrierea la rubrica «Restricţii» a codurilor europene armonizate 70, respectiv 71.
 • Pentru permisele emise de autoritățile care nu certifică autenticitatea permisului ori le condiționează de plata unei taxe, preschimbarea se va efectua în baza certificării obținute de de către deținătorul permisului de la autoritatea respectivă însoțită de o traducere legalizată în limba române a acesteia.
 • Pentru urgentarea procedurii de verificare în cazul preschimbării permiselor de conducere emise de autorităţile din Republica Moldova cu documente similare româneşti, recomandăm titularilor să se adreseze în nume personal Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti pentru obţinerea adeverinţei din care să rezulte autenticitatea şi valabilitatea, pe categorii, a documentelor depuse pentru preschimbare.

Foto: Robert Fotograf from Pixabay       Urmărește-ne pe FACEBOOK

Știri similare