O nouă facilitate la SPV: Plata în numele altei persoane

Autor: EVmarket Romania
Plata persoane SPV

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) oferă noi facilități ale serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV). Se acordă titularului contului SPV posibilitatea de a plăti, în numele oricărei alte persoane fizice, impozite sau contribuții evidentiate în Declarația unică.

In noul meniu disponibil în serviciul SPV, pentru accesarea acestei facilități, se selectează opțiunea Plată obligații fiscale PF și apoi În numele altei persoane, se optează pentru plata obligațiilor fiscale declarate prin declarația unică (impozit pe venit, contribuții de asigurări sociale de sănătate/ contribuții de asigurări sociale).

Se completează codul numeric personal/ numărul de identificare fiscală al persoanei pentru care se face plata, precum și suma care se doreşte a fi achitată, după care plata poate fi efectuată. Această facilitate este disponibilă numai în serviciul SPV, momentan nefiind posibilă o astfel de plată prin intermediul site-ului ghiseul.ro.

V-ar putea interesa și:

Prin contul SPV, contribuabilii persoane fizice pot genera două noi rapoarte:

1. Istoric declarații = Declarații depuse de persoană fizică în formă electronică (până acum era disponibil acest istoric doar pentru persoane juridice);
2. C168 = Duplicat Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune.

În perioada urmatoare, MFP și ANAF au în vedere implementarea plății prin SPV și interconectarea cu ghiseuI.ro, a unor categorii de obligații fiscale pentru persoanele juridice.

Interconectarea dintre serviciul SPV și ghiseul.ro a fost implementată în luna iunie a.c., contribuabilii persoane fizice având posibilitatea de a achita direct cu cardul bancar, în nume propriu, peste 30 impozite și contribuții, prevăzute în anexa O.M.F.P. 1376/2016.

Cele mai frecvente plăți au vizat impozitul pe venit, contribuții, accize colectate și plata unor penalități.

V-ar putea interesa și:

Creanțe fiscale care pot fi plătite prin SPV de către persoane fizice

  • Penalități de nedeclarare

Impozit pe veniturile din activități independente
Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
Impozit pe veniturile din cedarea foîosintei bunurilor
Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dividende din străinătate
Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dobânzi din străinătate
Impozit pe veniturile din pensii din străinătate
Impozit pe veniturile din premii
Impozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate
Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
lmpozit pe veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

  • Regularizări

Accize încasate din vânzarea de alcool etilic
Accize încasate din vânzarea de țigarete
Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați
Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator
Contribuția de asigurări sociale datorată de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale,
Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități independente și din activități economice
Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator
Contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută de angajator de la asigurații angajați (salariați)
Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator
Contribuția pentru concedii și indemnizații de la persoanele fizice care au calitatea de angajator
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activități independente, activități economice și din drepturi de proprietate intelectuala
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri revăzute la art. 180 din Codul fiscal
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinței bunurilor, investiții, premii și câștiguri din jocuri

  • Alte Regularizari

Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați
Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator
Venituri din amenzi și alte sancțiuni apiicate de către alte instituții de specialitate
Amenzi judiciare
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de Direcția Generală Antifrauda Fiscală
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate
Contribuții de asigurări sociale aferente declarației unice
Contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice
lmpozit pe venit aferent declarației unice
Penalități datorate în cazul eșalonării la plată

Foto: Lucia Grzeskiewicz from Pixabay           Urmărește-ne pe FACEBOOK

Știri similare