Adeverința electronică verde, obligatorie pentru libera circulație

Autor: Andreea Gutu
acte documente certificat de inmatriculare adeverinta electronica verde

Comisia Europeană a propus introducerea în legislația europeană printr-un regulament, a unui document unic, respectiv adeverința electronică verde care va înlesni deplasarea între țările membre ale Uniunii Europene (UE) în condiții de siguranță, pe durata pandemiei de Covid-19.

Documentul unic pentru deplasarea în alte state membre UE va fi valabil în toate statele membre UE,.probabil din luna iunie a acestui an.

Adeverința electronică verde va putea fi eliberată în format electronic sau tipărită,.va conține cod QR pentru a putea fi scanată, va fi gratuită, sigură și securizată.

V-ar putea interesa și:

Informațiile pe care le conține adeverința se prezintă, de asemenea, într-un format lizibil pentru om și.este redactată cel puțin în limba oficială sau în limbile oficiale ale statului membru care le eliberează, precum și în limba engleză.

Documentul electronic verde este necesar pentru a dovedi că persoana deținătoare a fost vaccinată împotriva.Covid-19, testată și are un rezultat negativ, sau a avut Covid-19 și s-a vindecat.

Conform propunerii de regulament, adeverința electronică verde va fi eliberată cetățenilor UE și membrilor acestora de familie,.și va fi utilizată la trecerea granițelor europene, dar nu în cazul deplasărilor în interiorul țărilor.  Cadrul de încredere asigură, atunci când este posibil,.interoperabilitatea cu sistemele tehnologice instituite la nivel internațional.

Documentul va putea fi emis de fiecare stat UE în format digital, pe suport de hârtie sau în ambele formate și.va permite eliberarea, verificarea și acceptarea la nivel transfrontalier a oricăreia dintre următoarele adeverințe:

  • adeverința de vaccinare – confirmă faptul că posesorul documentului a fost vaccinat împotriva COVID-19, fie în mod automat, fie la cererea persoanei în cauză, în statul membru care eliberează adeverința;.
  • adeverința de testare – document care indică faptul că o persoană a efectuat un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, fie în mod automat, fie la cererea persoanei respective și data la care s-a efectuat acest test;.
  • adeverința de vindecare – confirmă faptul că posesorul documentului s-a vindecat după ce a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2,.confirmarea fiind făcută în urma rezultatului pozitiv al unui test.

V-ar putea interesa și:Adeverința electronică verde

Adeverințele menționate anterior vor fi eliberate de statul din care provine deținătorul și vor conține datele de identificare ale acestuia,.informații privind vaccinul/ testul efectuat sau detalii despre o infecție anterioară cu SARS-CoV-2 și date despre emitentul adeverinței.

În cazul în care un stat membru le solicită deținătorilor de adeverințe verzi carantinarea/ autoizolarea/ testarea sau refuză intrarea acestor persoane,.statul membru în cauză notifică acest fapt celorlalte state membre și Comisiei Europene, înainte de introducerea planificată a respectivelor restricții.

Urmărește-ne pe Facebook șInstagram

Știri similare