Acte necesare radierii pentru o mașină abandonată

Autor: EVmarket Romania
masini abandonate parcare pe trotuar trotuare, taxa auto 2020

Pentru a radia o mașină abandonată din circulație trebuie să prezentați dovada depozitării într-un spațiu privat, depozit sau curtea unei case. Prin urmare, trebuie să faceți dovada că mașina nu este abandonată pe domeniul public. Nu puteți radia mașina parcată în fața blocului, chiar dacă aveți un loc de parcare închiriat.

Legea este extrem de indulgentă cu posesorii mașinilor abandonate pe spațiul public. E nevoie de trei somații consecutive timp de 6 luni pentru ca o primărie să poată ridica legal vehiculele de pe domeniul public.

Acte necesare radierii unui vehicul din circulație, la cerere, în cazul în care deținătorul nu mai dorește menținerea vehiculului în circulație (mașină abandonată):

  1. Cererea solicitantului;
  2. Dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii;
  3. Certificatul de înmatriculare – original;
  4. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare;
  5. Cartea de identitate a vehiculului în original;
  6. Certificatul de atestare fiscală;
  7. Certificatul de radiere – 3 exemplare;
  8. Actul de identitate al solicitantului, în original și în copie.
  9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegație;
  10. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

În cazul radierii vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declarații pe proprie răspundere a titularului sau a moștenitorilor legali ai acestuia. Aceasta trebuie să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.

V-ar putea interesa și:

Mașinile abandonate pe spațiul public vor fi ridicate după 6 luni, ca urmare a unui proiect adoptat de Parlament. Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, a votat favorabil o iniţiativă care permite degajarea mai rapidă a drumurilor şi parcărilor publice de maşinile abandonate.

Conform noii legislaţii privind mașinile abandonate, un vehicul va fi considerat abandonat dacă a fost lăsat pe drumuri/parcări publice mai mult de 6 luni fără ITP şi asigurare RCA în vigoare, iar proprietarul nu a plătit impozitul aferent.

V-ar putea interesa și:

Perioada în care vehiculele pot rămâne neutilizate în parcările publice va fi scurtată de la 1 an la 6 luni, în timp ce definiţia termenului „vehicule fără stăpân” se modifică pentru a include şi acele vehicule înmatriculate în străinătate, care nu puteau fi ridicate din simplul motiv că nu au numere de înmatriculare româneşti.

Urmărește-ne pe Google NewsFacebookTwitter șLinkedIn