Rabla 2024: Paşii pentru înscrierea în programul Rabla Clasic

Autor: Dan Vache
casarea autovehiculului rabla, rabla local, vehicul radiat, radiere

Înscrierea în Programul Rabla 2024 are loc electronic direct în aplicația PSIPAN și se face de către dealerul de mașini noi de unde veți cumpăra autoturismul.

Pentru înscriere în Programul Rabla 2024 vor fi necesare datele celui care achiziționează autovehiculul, datele proprietarului de rablă (în cazul în care sunt persoane diferite) și datele referitoare la vehiculul ce urmează a fi casat.

Pentru ca o mașină să fie eligibilă în Programul Rabla trebuie să aibă o vechime minimă de 6 ani. Vehiculul uzat trebuie să fie înmatriculat în România de cel puțin 6 ani.

 

Mașina trebuie să conțină componentele esențiale funcționării: motor, caroserie, roți etc. Casarea trebuie făcută după începerea Programului Rabla, doar în centrele de casare autorizate.

Pentru înscrierea în programul Rabla Clasic 2024, proprietarul constituie la producătorul validat un dosar de participare.

Paşii pentru înscrierea în programul Rabla Clasic:

1. Alegerea dealerului și înscrierea

Documente necesare înscrierii în Programul Rabla 2024

  • Actul de identitate, în copie „conform cu originalul”, atât pentru beneficiar, cât și pentru proprietarul rablei.

Dacă dreptul asupra primei de casare se transmite de la/ către o persoană juridică, vor fi depuse documentele:

a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie „conform cu originalul”;

b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;
c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată „conform cu originalul”;

  • Certificatul de înmatriculare al mașinii casate în copie legalizată;
  • Cartea de identitate a mașinii casate în copie legalizată;
  • Certificate de atestare fiscală, în original, în copie legalizată sau emise și comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în termen de valabilitate, eliberate de către direcțiile de taxe și impozite locale din cadrul primăriilor de pe raza unde domiciliază atât proprietarul rablei cât și cumpărătorul noului autovehicul, rezultând faptul că nu au datorii la bugetul de stat.
  • Declaraţie pe propria răspundere a proprietarului rablei şi declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou.

2. Eliberarea notei de înscriere

Producătorul validat eliberează nota de înscriere, generată de aplicaţia PSIPAN, după verificarea documentelor şi introducerea în sistemul PSIPAN.

PSIPAN este software-ul administrat de Administraţia Fondului pentru mediu (AFM). În termen de 5 zile de la data introducerii informaţiilor, aplicaţia confirmă acceptarea. În cazul infirmării se afişează motivul. Producătorul validat trebuie să verifice zilnic situaţia.

3. Casarea mașinii vechi

După ce dealerul confirmă validarea în aplicația PSIPAN, proprietarul mașinii uzate trebuie să se prezinte la Remat cu mașina pentru casare.După finalizarea procesului de casare se va elibera certificatul de distrugere a autovehiculului vechi.
După casare, proprietarul are obligația să radieze vehiculul vechi la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

V-ar putea interesa și:

 4. Radierea din circulație a mașinii casate

După casare, proprietarul are obligația să radieze vehiculul vechi la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

În termen de maximum 30 de zile de la confirmarea de către aplicația PSIPAN a datelor, proprietarul automobilului casat trebuie să prezinte la dealerul auto certificatele de distrugere și dovada radierii mașinii vechi.

5. Prezentarea dovezii de radiere

Ulterior, proprietarul automobilului casat trebuie să prezinte la dealerul auto ales certificatele de distrugere și dovada radierii mașinii vechi, pana cel mai târziu la momentul emiterii facturii pentru noua mașină.

V-ar putea interesa și:

6. Finalizarea procesului și achiziția mașinii noi

După ce au fost urmați toți pașii de mai sus, dealerul va putea elibera factura de achiziție a autoturismului nou, ținând cont de bonificațiile oferite în Programul Rabla 2024.

Posibilitatea de a parca gratuit în baza unei vignete emise de autoritățile locale, aplicabil în anumite orașe precum București si Timișoara.

Urmărește-ne pe Google NewsFacebookTwitter șLinkedIn

Știri similare